Материали 1-10 от 388

Измерване на плътността на течности чрез вибрационен денситометър 7 стр.

Измерване на плътността на течности чрез вибрационен денситометър

Плътността на дадена течност в производствени условия е важна характеристика, по която може да се съди за наличието на примеси , концентрация на разтворени вещества и др.
aronn
9 4
Генериране на случайни процеси и оценяване на техни характеристики 8 стр.

Генериране на случайни процеси и оценяване на техни характеристики

Всяка компютърна система е в състояние да генерира (изчисли) поредица от случайни числа х(1), х(2), ... , х(N), които да са разположени в интервала (0, 1) и да имат средна стойност mx=1/2 и
aronn
7 0