Материали 1-10 от 38

Анализ на ликвидността и текущата платежоспособност на Х 9 стр.

Анализ на ликвидността и текущата платежоспособност на Х

Независимо от целите, които са поставени за постигане с финансово-счетоводния анализ и за чии потребности са предназначени изводите, той трябва задължително да обхване показателите за ликвидност.
nezabravima
7 0
Финансов контрол 13 стр.

Финансов контрол

Системата за контрол в страната трябва да извършва голям брой проверки и при откриване на индикатори за измами да осъществи въздействие в рамките на нормативно регламентираната им компетентност и регламентираните им права и задължения.
gecata_maina
2 0
Финансов анализ 5 стр.

Финансов анализ

Анализът е въпрос с много широко съд-ние. Може да се разглежда в ≠ аспекти. Изясняването на същността на анализа изисква той да се разглежда като метод на познанието и метод за прогнозиране и планиране на стопанската и финансовата...
lubega
0 0
Финансови показатели на фирма 2 стр.

Финансови показатели на фирма

Задълбоченото познаване на икономическия и финансовия статут на предприятията е от сьществено значение за тяхното нормално функциониране в условията на общото проспериращо бьдеще и новите реалности, което поставя акцент вьрху актуалността на...
dannyboy
0 0