Материали 1-10 от 2

Анализ на управленските решения 5 стр.

Анализ на управленските решения

Процесът по изграждане на управленски решения се характеризира с борба между алтернативите и рационален избор на една от тях на базата на прагматични критерии, оценяващи очакваните резултати, в следствие на реализацията на всяка от алтернативите...
aronn
0 0