Материали 1-10 от 6

Отражение на глобалната финансово-икономическа криза върху българската икономика през погледа на неокейнсианската теория 12 стр.

Отражение на глобалната финансово-икономическа криза върху българската икономика през погледа на неокейнсианската теория

Поучени от настоящата криза, почти всички развити страни възприемат модерната кейнсианска теория и практика. България се очертава като един от малкото самотници с либералната си политика...
ndoe
0 0
Индекси на субективните мнения и настроения на бизнеса и домакинството за икономическата конюнктура 4 стр.

Индекси на субективните мнения и настроения на бизнеса и домакинството за икономическата конюнктура

Анализът е посветен на отговора на въпроса : Кои от трите месечни статистически публикации (Monthly Bulletin of Statistic/UN , Main Economic Indicators /OECD , Financial Statistics/IMF ) съдържат данни за индексите на субективните мнения и настроения на б
rosi_too
1 0
Основни макроикономически показатели Динамика и взаимовръзки между БВП и индекса на промишленото производство на Норвегия и Португалия за периода 2005-2012г 8 стр.

Основни макроикономически показатели. Динамика и взаимовръзки между БВП и индекса на промишленото производство на Норвегия и Португалия за периода 2005-2012г.

Основни макроикономически показатели. Динамика и взаимовръзки между БВП и индекса на промишленото производство на Норвегия и Португалия за периода 2005-2012г....
aronn
5 0