Материали 1-10 от 30

Франция през втората половина на 19 век Демократизация на парижката опера Жак Офенбах Лиричната опера на Шарл Гуно и Масне Балетите на Делиб 2 стр.

Франция през втората половина на 19 век. Демократизация на парижката опера – Жак Офенбах. Лиричната опера на Шарл Гуно и Масне. Балетите на Делиб.

След революцията от 1848г. условията във френския културен живот се променят. Организират се все повече придворни и публични балове и развличения. Интересът към инструменталната музика е все още слаб...
ivan40
4 0
Елате ни вижте - Иван Вазов 2 стр.

"Елате ни вижте" - Иван Вазов

Вазов изживява болезнено негативните процеси в националното пространство след Освобождението. С горчивина осъзнава, че високите ценности на Възраждането, както и традиционните морални норми в новото време са разколебани и маргинализирани....
nerven
7 1
Под Игото- от страничния ъгъл на три образа 6 стр.

Под Игото- от страничния ъгъл на три образа

Събитията след погрома дават възможност на вазов за моралистична рефлексия над различните поведения - може би най-голяма е горчивината в прочутата фраза - "времената бяха настанали такива, щото юрдановците бяха прави и фратювците бяха честни"...
nezabravima
1 0