Материали 1-10 от 74

Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговска банка 16 стр.

Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговска банка

В разработката ще направя анализ на кредитния риск за периода 2009-2011 година на България, също така ще направя анализ на кредитния портфейл и кредитния риск на една от най-големите банки действащи на пазара...
aronn
0 0
Франция през втората половина на 19 век Демократизация на парижката опера Жак Офенбах Лиричната опера на Шарл Гуно и Масне Балетите на Делиб 2 стр.

Франция през втората половина на 19 век. Демократизация на парижката опера – Жак Офенбах. Лиричната опера на Шарл Гуно и Масне. Балетите на Делиб.

След революцията от 1848г. условията във френския културен живот се променят. Организират се все повече придворни и публични балове и развличения. Интересът към инструменталната музика е все още слаб...
ivan40
4 0
Анализ на пазара на жилищни имоти в България през периода 2007 2011 г 17 стр.

Анализ на пазара на жилищни имоти в България през периода 2007 – 2011 г.

Целта, която си поставят авторите на настоящата в курсовата работа е да се направи анализ на състоянието на пазара на жилищните имоти на в Република България, и на тази основа да се очертаят тенденциите на неговото развитие...
the_magicer
3 1