Материали 1-10 от 181

Пренапрежения видове особености параметриВидове изолации и пробиви в тях Защита на електрическите уредби срещу пренапрежения Видове и особености 11 стр.

Пренапрежения – видове особености, параметри.Видове изолации и пробиви в тях. Защита на електрическите уредби срещу пренапрежения. Видове и особености.

Те възникват, както при постояннотокови, така и при променливотокови вериги. Самото понятие комутация в повечето случаи е свързано с включване и изключване на апарати.
messi
3 3
Проектиране на лабораторен макет за управление на маломощен постояннотоков двигател 63 стр.

Проектиране на лабораторен макет за управление на маломощен постояннотоков двигател

Електрически машини се наричат устройствата за преобразуване на механичната енергия в електрическа или на електрическата в механична.
messi
10 3
Снемане на амплитудно-честотни фазо-честотни и амплитудно-фазни характеристики на звена от втори ред 4 стр.

Снемане на амплитудно-честотни, фазо-честотни и амплитудно-фазни характеристики на звена от втори ред

При анализ на различни схеми удобно е да се ползва АЧХ и ФЧХ, построени в логаритмичен мащаб. Такъв мащаб позволява при необходимост от намиране .............
messi
1 1
Приложение на графичния интерфейс на Matlab при работа с релейни защити 398 стр.

Приложение на графичния интерфейс на Matlab при работа с релейни защити.

Описани са програми чрез които се изследва влиянието на различни параметри върху токовите инверсни характеристики, импедансните характеристики на дистанционните защити и др.
tutioo
3 0