Материали 1-10 от 8

Същност и задачи на логическата симулация Функционални възможности на системата за аналогова цифрова и смесена симулация PSpice AD в OrCad 10x 2 стр.

Същност и задачи на логическата симулация. Функционални възможности на системата за аналогова, цифрова и смесена симулация PSpice A/D в OrCad 10x

Съществуват два основни подхода за проверка и тест на функционалността и логиката на цифрови устройства:
silviQ
8 0
Импулсно-цифрово устройство 9 стр.

Импулсно-цифрово устройство

Съставете функционална схема и определете параметрите на импулсно-цифрово устройство, изходните импулси на което са с честота n пъти по – малка от честотата на входните импулси и със закъснение td спрямо тях.
pelikan
1 0
НЧУ с комплементарна двойка транзистори 11 стр.

НЧУ с комплементарна двойка транзистори

Усилването на електрически сигнали е основен процес в радиоелектрониката,тъй като сигналите са слаби и не могат да се използуват непосредствено. Устройството, с което се осъществява усилването на електрическите сигнали се нарича усилвател.
cblock
16 1
Цифрови индикаторни елементи и схеми за управлението им Статична и динамична индикация 6 стр.

Цифрови индикаторни елементи и схеми за управлението им. Статична и динамична индикация.

Най-използваните видове индикаторни елементи в настоящият момент са светодиодните, течно-кристалните и електро-луминисцентните. •Светодиодните индикаторни елементи (LED) се изграждат от галиев арсенит (GaAs), галиев фосфорит (GaP) и галиев арс
zorin
53 4
Moделиране на Сигнал 9 стр.

Moделиране на Сигнал

Всеки ред от таблицата с данни се състои от конкретни стойности, отразяващи характеристики на изследваната променлива за всеки отделен случай. Ако броят на разглежданите случаи е незначителен, тогава представената в таблицата информация ще бъде обозр
admin
10 0