Материали 1-10 от 4

Новите технологии и бизнескомуникациите Оnline комуникации в съвременния бизнес Общуване в интернет Корпоративен web сайт 11 стр.

Новите технологии и бизнескомуникациите. Оnline комуникации в съвременния бизнес. Общуване в интернет. Корпоративен web сайт

В казуса ще бъде засегната темата за взаимовръзка между бизнеса и употребата на различни интернет методи на комуникации. Ще бъде разгледано създаването на различни интернет приложения и сайтове...
lubega
0 0
Предварително проучване за състоянието на е-туризма в Интернет среда възможности и предизвикателства за българските туристически фирми 14 стр.

Предварително проучване за състоянието на е-туризма в Интернет среда – възможности и предизвикателства за българските туристически фирми

Зараждането на самата идея за създаването на туристическата агенция, обект на настоящата курсова работа, е провокирана от големия наплив на хора, които има желание да пътуват в различни точки на света...
aronn
0 0
Оценка на качеството на Интернет сайтове на туристически агенции като отражение на цялостната им дейност и репутация на е-пазара 15 стр.

Оценка на качеството на Интернет сайтове на туристически агенции, като отражение на цялостната им дейност и репутация на е-пазара

Обект на изследване на настоящия курсов проект ще бъдат няколко туристически агенции, за които ще се получи т.нар. "Претеглен индикатор" въз основа на събиране на информация от уеб сайтове...
ivan40
0 1
Защита на информацията при електронната търговия 82 стр.

Защита на информацията при електронната търговия

Информационните и комуникационните технологии и системи, и в частност Интернет и мобилните комуникации, с голямото си разнообразие от услуги и стоки заемат в момента водещо място при иновациите на бизнеса...
aronn
0 0