Материали 1-10 от 26

Трансформатор - паралелна работа на трансформатори условия за паралелна работа снемане на външни характеристики на два трансформатори по отделно и при съвместна работа 3 стр.
Снемане на характеристиките на празен ход и късо съединение на трансформатор Определяне на индуктивното съпротивление на трансформатор Построяване на външни характеристики по графичен начин при cos08 4 стр.