Материали 1-10 от 154

мероприята за опазванечистотата на водите 19 стр.

мероприята за опазванечистотата на водите

В края на миналия век започва да се обръща сериозно внимание на екологичните проблеми с глобално значение – нашествие на пустините, киселинни валежи, изтъняване на озоновия слой, глобални климатични промени ,глобално затопляне и т. н. Глобалните про
selin
12 0