Материали 1-10 от 2

Двуезичие билингвизъм и многоезичие мултилингвизъм 11 стр.

Двуезичие (билингвизъм) и многоезичие (мултилингвизъм)

За някой двуезичието означава еднаква способност да се използват и двата езика за комуникацията. За други означава способност за комуникация и на двата езика , но с по-добри умения по единия от тях...
gecata_maina
0 1