Материали 1-10 от 7

Правно положение на президента на Република България 5 стр.

Правно положение на президента на Република България

Президентът в качеството си на държавен глава стои извън системата на трите власти в нашата страна, в която формата на държавно управление е парламентарна република...
nerven
0 1
Функции и форми на държавата - лекции 7 стр.

Функции и форми на държавата - лекции

Понятие за форми на държавата. Видове функции на държавата -обществени и юридически. Функционална обвързаност на държавата от правото - Rule of Law. Rule of Law - европейски измерения. Икономическа и социална роля на модерната държава - либерална и...
messi
17 2
Демокрация 18 стр.

Демокрация

Дефиниции за демокрация: Линкълн (1809-1865): "Власт на народа, за народа и от народа". Мил (1806-1873): "Демокрацията е управление на целия народ от просто мнозинство от народа, като едно малцинство представлява мнозинството"...
nezabravima
51 2
Правни основания за създаване и функциониране ма Агенция по заетостта 9 стр.

Правни основания за създаване и функциониране ма Агенция по заетостта

С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала, броят и териториалният обхват на поделенията на Агенцията по заетостта, наричана по-нататък "агенцията"...
messi
9 1