Материали 1-10 от 8

Държавна власт и държавна администрация 10 стр.

Държавна власт и държавна администрация

Съдържа отговори на следните въпроси: Кои са бариерите пред "инорирането" на държавата? Кои са основните компоненти на системата на държавните органи? Кои са основните конституционните правомощия на Народното събрание и др....
silviQ
0 2
Корупционни практики в администрацията на изпълнителната власт 5 стр.

Корупционни практики в администрацията на изпълнителната власт

Корупционните действия на администрацията в изпълнителната власт се ориентират към тези аспекти от нейната дейност, който в най – голяма степен концентрират монополна власт и чиновническа...
daniche90
5 0
История на местното самоуправление в България Основи на теорията и практиката 1 стр.

История на местното самоуправление в България. Основи на теорията и практиката.

Независимо от историческата обособеност и наложилата се традиция на съвременния етап в развитите демократични държави се наблюдава сближаване...
messi
12 0
Държавна власт и администрация 8 стр.

Държавна власт и администрация

Важен за историческото за историческото познание е и въпросът дали историята протича "във" времето или "във" пространството, дали съществува специфично историческо време и историческо пространство...
loli
6 0
Законодателна дейност на народно събрание 7 стр.

Законодателна дейност на народно събрание

България е република с парламентарно управление. Парламентът играе съществена роля в системата на държавните органи. Но българският парламент (Народно събрание) не е всевластен....
messi
4 0
Публично-частни партньорства в България 14 стр.

Публично-частни партньорства в България

Напоследък публично-частното партьорство стана една от най- обсъжданите форми на сътрудничество между частния бизнес и държавата, появиха се множество "консултанти" по темата и се реализираха голям брой сделки за хотелски комплекси, СПА центрове
ivan40
2 1