Материали 1-10 от 1

Демографски показатели на община Върбица 11 стр.

Демографски показатели на община Върбица

Община Върбица е разположена в североизточна България, област Шумен. На североизток граничи с община Сунгурларе, област Бургас, а на югозапад с община Котел, област Сливен. От запад и северозапад граничи съответно с общините Омуртаг и Търговище...
dannyboy
0 2