Материали 1-10 от 9

Миграция в България 16 стр.

Миграция в България

Миграцията е процес, съпътстващ непрекъснато развитието на човечеството. Този процес във времето и пространството се проявява с различен интензитет, обхват и под различни форми. Миграциите имат икономически и демографски характер...
dannyboy
0 1
Депопулация на населението в България - проблем в демографското развитие на страната 10 стр.

Депопулация на населението в България - проблем в демографското развитие на страната

Като част от демографските процеси и проблеми, депопулацията, има регионален характер, който бързо се превръща в проблем от национално значение, засилвайки демографското, териториалното и социално-икономическото развитие на страната и обществото...
messi
0 2
Защо младите хора все по-рядко сключват брак 7 стр.

Защо младите хора все по-рядко сключват брак?

Някои хора имат качества, необходими за сключване на брак, въпреки решението на брак не може да вземе лесно. Възможно е да свържете различни причини. Личностни черти, които пречат на брак да вземе решение, са както следва...
mOn
11 2
Възпроизводство на населението на България 13 стр.

Възпроизводство на населението на България

Тенденциите и закономерностите на възпроизводство на населението при условията на социалната и природната среда, където се формират са важни на днешния етап на развитие на обществото, защото е известно, че в България....
ndoe
24 0