Материали 1-10 от 12

Право и морал 20 стр.

Право и морал

Моралът и правото – това са стожерите, които крепят всяко общество. Те са двете сили, в немалко случаи пораждащи се една друга, които са били и все още са причина за възникването на важни събития, белязали развитието на обществата и човешката истори
daniche90
0 0
Право и морал 20 стр.

Право и морал

Моралът и правото – това са стожерите, които крепят всяко общество. Те са двете сили, в немалко случаи пораждащи се една друга, които са били и все още са причина за възникването на важни събития, белязали развитието на обществата и човешката истори
nerven
0 0
Гражданско провоотношение 6 стр.

Гражданско провоотношение

Изясняването на термина гражданско провоотношение се основава на определянето на родовото понятие провоотношение. Правоотношението е основна родова правна категория, която намира приложение във всички отрасли на обективното право...
aronn
0 2
Гражданско право 6 стр.

Гражданско право

Теми: 1. Гражданско право. Обективно гражданско право 2. Развитие на българското гражданско право 3. Система на гражданското право 4. Източници на гражданското право. Нормативни актове 5. Източници на гражданското право – съдебна практика ...
admin
7 1