Материали 1-10 от 1

Проектиране на декоративен разсадник 6 стр.

Проектиране на декоративен разсадник

Характерни за умереноконтиненталния климат са средни температурни амплитуди, незначителни годишни температурни колебания - през зимата температурите са умерено ниски, а през лятото много високи.
rusev02
5 0