Материали 1-10 от 1

Община Ихтиман 42 стр.

Община Ихтиман

Ихтиманското поле е част от котловинния ландшафт на Югозападна България. То представлява сравнително обширна котловина с продълговата форма по посока северозапад – югоизток и средна надморска височина 650 м.
aronn
3 0