Материали 1-10 от 3

Магма характеристика химичен състав и свойства 6 стр.

Магма – характеристика, химичен състав и свойства

Магмата е огнетечна маса, която е разтопена и има много сложен състав. Тя се образува във земната мантия или с други думи – в дълбоката част на земната кора. Магмата не може да бъде изследвана или да бъде пряко наблюдавана...
messi
4 0
Петрография 85 стр.

Петрография

Под изветряне се разбират всички изменения, които се извършват в скалите от земната повърхност или близо до нея под влияние на различни фактори от атмосферата, хидросферата или организмите (биосферата)...
Simonsita
31 0