Материали 1-10 от 9

Разлики между Балтийския и Дунавския регион 15 стр.

Разлики между Балтийския и Дунавския регион

Системи за пространствено планиране в Европа. Стратегията на ЕС за Дунавския и Балтийския регион е нов начин на съвместна работа в Съюза. Стратегиите бяха изготвени по искане на Европейския съвет след работа от страна на Европейския парламент...
nerven
9 0
Туристически ресурси - Черна гора 30 стр.

Туристически ресурси - Черна гора

Географско положение, граници и териториален обхват. Черна гора е създадена през 2006 г. и e една от най - младите държави в Европа. (На сръбски: Црна гора - "Черна планина") вероятно е свързано с ...
silviQ
16 2
Република Франция 5 стр.

Република Франция

Франция е най – голямата по територия страна в Западна Европа, една от най – развитите икономически страни в света. Откроява се със своята интересна история, култура, наука и дипломация. Също така тя е лидер в света на модата и изкуството...
mOn
10 0
Географска характеристика на Канада 3 стр.

Географска характеристика на Канада

Канада е една от най-големите икономически сили на нашето време.Тя е член на Световната Търговска Организация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международният валутен фонд, Световната банка и Г-8...
ndoe
63 1
Икономическо развитие на Мексико 24 стр.

Икономическо развитие на Мексико

Икономиката съдържа бързо развиващите се модерни индустриални и обслужващи сектори, в които се наблюдава увеличаване на частната собственост. Предното правителство полага много усилия за разширяван...
admin
8 1