Материали 1-10 от 3

Югоизточна България - развитие на туризма Центрове 38 стр.

Югоизточна България - развитие на туризма. Центрове.

Югоизточна България е регион с ключово и изключително благоприятно географско местоположение, разнообразен релеф, мек и лечебен климат, наличие на морски и минерални води, прекрасни обширни плажни ивици и много други природни богатства...
gecata_maina
6 0
География на туризма 136 стр.

География на туризма

Регионална география на туризма, посветена на разглеждане на локализацията на елементите на туризма в отделните страни и райони. За дадената страна се показват нейното туристическо местоположение, наличието на туристически ресурси, транспортните...
gecata_maina
11 0