Материали 1-10 от 19

Туристически ресурси на Гърция 81 стр.

Туристически ресурси на Гърция

Природни и Антропогенни ресурси на Гърция. Площ, население, географски координати, морски владения, сухопътни граници, местоположение, климът, релеф, реки и езера, флора и фауна. Острови, туристически райони....
silviQ
21 5
Туризъм в регион Монтана 5 стр.

Туризъм в регион Монтана

В местностите крушите и парта има останки от тракийски къщи. Около града са открити останки на три римски вили. южно от гр. Монтана се намират останките от римската крепост кастра ад монтанензиум (крепост в планината)...
ivan40
6 1
Мястото на спортовете в туризма 2 стр.

Мястото на спортовете в туризма

Спортовете за рекреация са нова концепция в света, която се развива драстично бързо в туристическата индустрия. Много държави пряко допринасят за икономическия просперитет на спортовете за рекреация...
nerven
0 1
Туризъм географска характеристика 7 стр.

Туризъм – географска характеристика

Природните ресурси са съществена част от природната среда, която от определено равнище на развитието на производителните сили и на изучеността на ресурсите може да участва в материалната дейност за удовлетворяване на материалните и културните...
elito_7
5 0
География на туризма 136 стр.

География на туризма

Регионална география на туризма, посветена на разглеждане на локализацията на елементите на туризма в отделните страни и райони. За дадената страна се показват нейното туристическо местоположение, наличието на туристически ресурси, транспортните...
gecata_maina
11 0
Югоизточна България - развитие на туризма Центрове 38 стр.

Югоизточна България - развитие на туризма. Центрове.

Югоизточна България е регион с ключово и изключително благоприятно географско местоположение, разнообразен релеф, мек и лечебен климат, наличие на морски и минерални води, прекрасни обширни плажни ивици и много други природни богатства...
gecata_maina
6 0
Етногеографска характеристика на националното малцинство сорби в Германия 37 стр.

Етногеографска характеристика на националното малцинство сорби в Германия

Сорбите или серби, наричани още лужишки сърби, лужишки славяни или венди са западнославянска общност, която живее на територията на Германия и е обявена за национално малцинство наред с фризийци, датчани, синти и роми...
dannyboy
10 0