Материали 1-10 от 6

Анализ на съдебната практика свързана с прогласяване на нищожност на един административен акт 15 стр.

Анализ на съдебната практика, свързана с прогласяване на нищожност на един административен акт

Административният акт е юридически акт, властническо волеизявление на държавен орган на управление или друг овластен да действа като такъв. Издаден е въз основа и в изпълнение на закона...
silviQ
16 4