Материали 1-10 от 1

оспорване на административните актове 16 стр.

оспорване на административните актове

Административното право е съвкупност от правни норми, които уреждат обществените отношения в сферата на държавното управление. То обхваща дейността на органите на изпълнителната власт - администрацията.
selin
15 0