Материали 1-10 от 3

Геодемографско развитие на латинска америка 17 стр.

Геодемографско развитие на латинска америка

Историческото развитие на държавите от латинска америка, показва голямо разнообразие в модела на политическия живот и в степента на икономическа модернизация....
admin
3 0
Външната миграция на населението 16 стр.

Външната миграция на населението

Историческото начало на населението в съвременното му разбиране, се свързва с възникването на общественото разделение на труда. Епохата на първоначалното натрупване на капитал е свързана с нарастващото търсене на работна сила...
admin
1 0