Материали 1-10 от 7

Географски информационни системи същност стопанско значение бъдещо развитие 17 стр.

Географски информационни системи – същност, стопанско значение, бъдещо развитие

ГИС със съвкупността от функциите си трябва да се разглежда преди всичко като процес, а не само като хардуер или софтуер. Предназначени са за вземане на решения и по такъв начин данните, които се въвеждат,...
lubega
0 0
Социално-икономическа характеристика на Франция 62 стр.

Социално-икономическа характеристика на Франция

Франция е най-голямата европейска страна след Руската федерация. От север на юг и от запад на изток Франция е с дължина почти 1000 километра. По площ ( 551 хиляди квадратни километра, включително и Корсика) тя превъзхожда...
lubega
2 0