Материали 1-10 от 23

Варненска област 12 стр.

Варненска област

Варненска област заема Югоизточна България и обхваща 13 % от територията на страната. На изток областта има широк излаз на Черно море. Това обстоятелство оказва силно влияние върху стопанската структура и териториалното обособяване на областта.
ivan40
4 0
География на леката промишленост 3 стр.

География на леката промишленост

Леката промишленост включва сбор от отрасли, които произвеждат предимно предмети за потребление от населението: текстилна, трикотажна, шивашка, килимарство, кожаро-кожухарска, обувна и полиграфическа промишленост...
nerven
6 0
Защитени бозайници в България 29 стр.

Защитени бозайници в България

Червената книга на България е списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България. Излиза в томове - през 1984 г. първи том, посветен на растенията, а през 1985 г...
nerven
5 3
Климатични пояси 8 стр.

Климатични пояси

Екваториалният климатичен пояс е разположен около екватора и покрива широки територии в Южна Америка, Централна Африка и Югоизточна Азия. Типични черти на този климат са целогодишно високите денонощни температури, както и обилните валежи ...
ndoe
10 0
Мексико 10 стр.

Мексико

Съдържание: географско положение, релеф, полезни изкопаеми, климат, вода, население, държавно устройство, стопанство и вулкана Попокатепетъл. Благодаря за ниманието...
messi
28 3