Материали 1-10 от 23

Чили 10 стр.

Чили

Чили, официално Република Чили, e държава, разположена в югозападната част на Южна Америка. Тя покрива дълга и тясна ивица земя между Андите и Тихия океан...
messi
9 0
Мексико 10 стр.

Мексико

Съдържание: географско положение, релеф, полезни изкопаеми, климат, вода, население, държавно устройство, стопанство и вулкана Попокатепетъл. Благодаря за ниманието...
messi
28 3
Северен централен регион 2 стр.

Северен централен регион

Площ - 15 149 кв. км. (13,6% от територията на България) - втори по големина след Югозападния регион. Население - 904 хил. д. (11,7% от населението на България). Административно деление - Плевенска област, Ловешка област, Великотърновска област...
dannyboy
1 0
Защитени бозайници в България 29 стр.

Защитени бозайници в България

Червената книга на България е списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България. Излиза в томове - през 1984 г. първи том, посветен на растенията, а през 1985 г...
nerven
5 3
Северен централен регион - третичен сектор 11 стр.

Северен централен регион - третичен сектор

Транспортът е основният отрасъл от третичния стопански сектор в региона. Неговото развитие е повлияно основно от географското положение на територията и благоприятните условия за строителство на транспортната инфраструктура...
the_magicer
17 0