Материали 1-10 от 2

Васил Друмев 10 стр.

Васил Друмев

"Нещастна фамилия" и "Ученик и благодетели" са творбите, с които Васил Друмев се включва в развитието на възрожденската ни белетристика. И двете излизат през 60-те години, но всяка от тях въплъщава определени черти от тематиката ...
loli
32 2