Материали 1-10 от 8

Състияние и развитие на фамилното земеделско стопанство 26 стр.

Състияние и развитие на фамилното земеделско стопанство

Целта на курсовата работа е да се изяснят теоретичните въпроси на фамилното земеделско стопанство и се анализира неговото неговото развитие в условията на преход и в условията на членство в ЕС...
gecata_maina
0 0
Програми за развитие на селските райони 2 стр.

Програми за развитие на селските райони

Възприемането на селските райони и първоначалното им обособяване е тясно свързано с развитието на селското стопанство като отрасъл. Но в последните години с намаляване ролята на земеделието....
admin
5 0
Икономическа ефективност доходност и рентабилност на фирмата и капиталите 4 стр.

Икономическа ефективност, доходност и рентабилност на фирмата и капиталите

Съществуват две концепции т.е. две принципни схващания за икономическата ефективност, а именно ресурсна икономическа ефективност и разходна икономическа ефективност....
admin
12 0