Материали 1-10 от 1

Парламентарното ораторско изкуство 6 стр.

Парламентарното ораторско изкуство.

Парламентарното ораторско изкуство е съвкупност от форми и средства за речево общуване на народните представители и други длъжностни лица, на които законите предоставят право да участват в речевата комуникация по повод...
lubega
1 0