Материали 1-10 от 2

Придобиване и учредяване на сервитутни права 7 стр.

Придобиване и учредяване на сервитутни права

Сервитутите са родова категория ограничени вещни права. Те са познати още от римското право, откъдето идва и наименованието им – служещи права. Правна уредба в Българското право се е съдържала в чл.155-300 от закона за имуществата собствеността и ...
admin
12 3