Материали 1-10 от 5

Семейно възпитание 10 стр.

Семейно възпитание

Зависимостта на семейното възпитание от социалните промени прави темата едновременно и традиционна, и перманентно актуална. Правилното й позициониране в научното пространство обслужва интересите както на отделната личност, така и на обществото...
cblock
0 0
Есе върху филма Проглеждане 3 стр.

Есе върху филма "Проглеждане"

Едно от най-важните сетива на човека винаги е било и ще бъде зрението. Благодарение на него ние виждаме формата на предметите, красотите на природата, лицата на любимите ни хора или на тези, които въоще не познаваме, то ни дава представа за всичко...
cblock
1 0