Материали 1-10 от 1

Рефлексия на себеоценката на ветеринарните лекари 63 стр.

Рефлексия на себеоценката на ветеринарните лекари

Да се анализират и систематизират многобройните идеи за рефлексията в хуманитарното познание и да се осмислят тези идеи праксиологично и технологично - с оглед на тяхното незабавно или бъдещо приложение...
nerven
0 0