Материали 1-10 от 6

Нематоди - червеи 6 стр.

Нематоди - червеи

Нематодите са билатерално-симетрични, трипластни животни. имат телесна празнина, която няма собствени стени. нарича се псевдоцьол и представлява остатък от първичната телесна празнина....
admin
23 0