Материали 1-10 от 10

Сложни глаголни времена - урок 7 стр.

Сложни глаголни времена - урок

Тема на урока: Сложни глаголни времена. Тип на урока: за нови знания. Цели и задачи на урока. Разширяване, усвояване и затвърдяване на знанията; усъвършенстване на уменията си да различават простите и сложните глаголни времена...
the_magicer
27 4
Запознаване със звук и буква Т 5 стр.

"Запознаване със звук и буква Т"

Цели: Запознаване на учениците със звук и буква "’Т "’. Да разпознават и назовават основни граматични единици - фонема, звук и дума. Правилно произнасяне и правилно четене в срички, думи и изречения на новата буква...
ndoe
69 7