Материали 1-10 от 4

Синтез на система за автоматично управление на ферментационен процес 8 стр.

Синтез на система за автоматично управление на ферментационен процес

Метановата ферментация е един от основните процеси на екологическата биотехнология. Той е актуален и перспективен от енергийна и екологична гледна точка.
aronn
18 1
Синтез на асисмптотичен наблюдател оценяващ променливите на състоянието на биотехнологичните процеси при неизвестна структура на кинетичните скорости и икономичните коефициенти 9 стр.