Материали 1-10 от 1

Изчисляване на неутронно-физичните характеристики на ядрен реактор по едногрупова методика 12 стр.

Изчисляване на неутронно-физичните характеристики на ядрен реактор по едногрупова методика

Изчисляване на коефициента на размножение и критичните размери на хетерогенене ядрен реактор на бавни неутрони по едногрупова методика.
dankodag
8 2