Материали 1-10 от 16

Изчисляване на неутронно-физичните характеристики на ядрен реактор по едногрупова методика 12 стр.

Изчисляване на неутронно-физичните характеристики на ядрен реактор по едногрупова методика

Изчисляване на коефициента на размножение и критичните размери на хетерогенене ядрен реактор на бавни неутрони по едногрупова методика.
dankodag
8 2
Квантово механични представи за строежа на електронната обвивка на атома квантови числа 5 стр.

Квантово механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. квантови числа.

В основата на квантовата теория на Нилс Бор за електронната обвивка на атомите стоят два постулата: 1) Електронът обикаля около ядрото на атома по точно определена кръгова орбита, наречена стационарна и удоволетворяваща равенството....
admin
13 0
Приложение и биологично действие на ядрените лъчения 18 стр.

Приложение и биологично действие на ядрените лъчения

Биологично действие на йонизираща радиация. Облъчването с йонизираща радиация може да бъде външно – от източник, разположен извън организма, или вътрешно - от погълнати радиоактивни вещества...
nerven
119 9