Материали 1-10 от 16

Приложение и биологично действие на ядрените лъчения 18 стр.

Приложение и биологично действие на ядрените лъчения

Биологично действие на йонизираща радиация. Облъчването с йонизираща радиация може да бъде външно – от източник, разположен извън организма, или вътрешно - от погълнати радиоактивни вещества...
nerven
119 9
Изчисляване на неутронно-физичните характеристики на ядрен реактор по едногрупова методика 12 стр.

Изчисляване на неутронно-физичните характеристики на ядрен реактор по едногрупова методика

Изчисляване на коефициента на размножение и критичните размери на хетерогенене ядрен реактор на бавни неутрони по едногрупова методика.
dankodag
8 2
Уран Ядрени реактори 10 стр.

Уран. Ядрени реактори.

Ядрено делене е вид ядрена реакция, при която тежки атомни ядра се разпадат на по-леки със сравними маси. Наблюдавано е разпадането им на 3 или 4 ядра със сравними маси. Процесът може да е съпроводен и с излъчването на неутрони, алфа частици, гама лъчи...
messi
11 1