Материали 1-10 от 1

Предмет и задачи на юридическата психолгия 11 стр.

Предмет и задачи на юридическата психолгия

Утвърждаване в оперативната, следствената и съдебната работа на по-ефективни средства и методи, които гарантират постигането на по-голяма прецизност в спазването на нормативните актове...
ivan40
94 2