Материали 1-10 от 4

Влияние на природата върху културата 12 стр.

Влияние на природата върху културата

Културата е съчетание от специфичните дейности на хората, свързани със създаването на предмети, в които е вложен смисъл. Културата това е развитие на способностите и уменията, които са специфични само за човека...
ivan40
0 0