Материали 1-10 от 19

Курсова задача по quotТеория на електронните схемиquot 58 стр.

Курсова задача по "Теория на електронните схеми"

Целта на курсовата задача е да демонстрирате знания и умения за синтез на активни филтри и автоматизираното им проектиране в средата на професионалната програма Filter Wiz PRO....
lubega
0 0
Представяне на двуични функции чрез таблица за истинност Аналитично представяне чрез СДНФ и СКНФ Методи за минимизация 3 стр.

Представяне на двуични функции чрез таблица за истинност. Аналитично представяне чрез СДНФ и СКНФ. Методи за минимизация.

Табличното представяне на логическите функции се извършва чрез таблца на истинност. При нея за всеки набор от стойности на аргументите се задава стойност на функцията...
the_magicer
0 3
Същност на 3D компютърната графика Класификации приложение и етапи на създаване на 3D обекти 8 стр.

Същност на 3D компютърната графика. Класификации, приложение и етапи на създаване на 3D обекти.

Курсова работа, УНИБИТ, 3D Графика, Същност на 3D компютърната графика. Класификации, приложение и етапи на създаване на 3D обекти...
mOn
16 2
Помагало по аналогова схемотехника 14 стр.

Помагало по аналогова схемотехника

Усилвателят представлява преобразувател на електрическа енергия на токозахранващ източник в друг вид електрическа енергия, подходяща за подаване на блока (товара) на изходната му верига....
loli
10 0
Основни логически елементи означение и представяне чрез ИС Принцип на дуалност Приоритет на логическите операции 3 стр.

Основни логически елементи – означение и представяне чрез ИС. Принцип на дуалност. Приоритет на логическите операции

Основни логически елементи – означение и представяне чрез ИС. Принцип на дуалност. Приоритет на логическите операции....
loli
27 0
Изучаване и изследване на комбинационни логически устройства 6 стр.

Изучаване и изследване на комбинационни логически устройства

Следвайки основния принцип за сумиране на двоични числа, съставяме таблицата на истинност за суматора. За опростяване на задачата да разгледаме първо частен случай когато преносът е равен на нула....
admin
20 0