Материали 1-10 от 13

Видове публикуеми цени за международните пазари на мед 14 стр.

„Видове публикуеми цени за международните пазари на мед“

Съдържание Въведение ……………………………………………………………………..……….…стр.3 1. Цени на медта от организирани международни пазари……………………..стр.5 2. Справочни цени на медта……………………………………………………...стр.6 3. Средностатистически цени……………………………………………………стр.7 3.1. Средноста
faflaa
0 3
Световният пазар на суров петрол 19 стр.

Световният пазар на суров петрол

Развитие на международния пазар на петрол и водещи участници на него. Основни производители и потребители. Международната търговия с петрол. Световно потребление на суров петрол. Преломната за петролните пазари 2014 г....
ndoe
0 0
Видове цени и тяхното приложение в условията на преход от централно-планово към пазарно стопанство 8 стр.

Видове цени и тяхното приложение в условията на преход от централно-планово към пазарно стопанство

Класическото и най-разпространеното в икономическата наука понятие за цена е, че тя е паричен израз на стойността на стоката. Цената може да се възприеме като своеобразен измерител на разходите, които трябва да се извършат за производството и...
ivan40
16 0
Управление на ценообразуването в търговията 314 стр.

Управление на ценообразуването в търговията

Договорно и фирмено ценообразуване, организация на фирменото ценообразуване, определяне на разходите за фирменото ценообразуване, потребителите като основен фактор във фирменото ценообразуване, цените на конкурентите като фактор....
gecata_maina
26 4
Функции и елементи на цените 13 стр.

Функции и елементи на цените

Цените са основа на пазарното стопанство, защото самата пазарна система се гради върху търсенето, предлагането и цените. Цените влияят пряко върху всеки отделен етап от възпроизводителния процес – Производство, Разпределение, Потребление и Размяна....
nezabravima
11 1
Паричен съвет в Литва 27 стр.

Паричен съвет в Литва

Литва, официално Република Литва (на литовски lietuva или lietuvos respublika) е държава в Североизточна Европа. Най-голяма e от трите балтийски държави. Столицата й е град Вилнюс. Територията й е разделена на 10 окръга, които от своя страна...
loli
6 0