Материали 1-10 от 13

Психология на ценообразуването 10 стр.

Психология на ценообразуването

При възприемането на ценовите различия съществуват две разновидности на възприемане на ценови различия, които са възприемане на различни проценти и възприемане на нечетни окончания...
gecata_maina
0 0
Ценообразуване в маркетинговия микс 16 стр.

Ценообразуване в маркетинговия микс

А. Въведение 1. Пазарно ценообразуване – основни характеристики 2. Маркетинг микс – елементи Б. Ценообразуване в маркетинговия микс - инструменти 1. Продуктова политика 2. Промоция 3. Цена 4. Пласмент В. Заключение - управление на ценообразува
galisun777
85 23
Цени и ценова политика 13 стр.

Цени и ценова политика

Същност на цената, термини за изразяване и значение цената за маркетолозите. За купувача цената е стойността на това, което се обменя. нещо ценно - обикновено покупателната сила се разменя за удовлетворяване или полезност.
ivan40
19 3