Материали 1-10 от 1

Промишлени технологии 48 стр.

Промишлени технологии

ХПИ има и редица особености като: някои подотрасли (консервна и др.) имат сезонен характер, произтичащ от сезонния характер на селското стопан¬ство; делът на суровините в готовите продукти е много висок (над 70 %), а от тук и делът на разходите...
dannyboy
11 0