Материали 1-10 от 11

Материално-техническата база в ресторантьорството 2 стр.

Материално-техническата база в ресторантьорството

Обща технологична схема за производство на ястия в заведенията за хранене и развлечения. Видове помещения и функционална връзка в заведенията за хранене и развлечения, работещи със суровини...
dannyboy
42 2
Технология на пържени основни ястия 18 стр.

Технология на пържени основни ястия

Пържените основни ястия са характерни със спецефичния вкус и аромат и наличието на повърхностна коричка, които образуват в резултат на различни взаимодействия и процеси на пирогенетично разграждане на веществата, съдържащи се в дадения полуфабрикат...
messi
38 5