Материали 1-10 от 14

Система HACCP при производство на безалкохолните напитки 11 стр.

Система HACCP при производство на безалкохолните напитки

Какво представлява HACCP? Къде се прилага системата НАССР? Задължения на фирмите. Работещите в бизнеса с храни трябва да спазват правилата за хигиена, изброени в анекса към тази директива. Предимства на системата НАССР...
gecata_maina
0 0
Технология на производство на хляб тип Софийски 38 стр.

Технология на производство на хляб тип "Софийски"

Производството на хляб започва преди много хилядолетия като зърнена каша и питки, за да достигне формата и вида на днешния хляб. Дългият и труден път на производството на хляба е свързан с факта, че неговото приготвяне представлява сложен...
nerven
16 1
Дестилация при производството на етилов алкохол 26 стр.

Дестилация при производството на етилов алкохол

Същност на дестилационния процес. Уредби за производство на етилов алкохол. Получаване на абсолютен спирт чрез ацеотропна ректификация. Ректификационна уредба за получаване на етилов алкохол...
ivan40
50 1
Влияние на хидропероксидите върху производството и съхранението на месните продукти и здравето на човека 30 стр.

Влияние на хидропероксидите върху производството и съхранението на месните продукти и здравето на човека

Влияние на хидропероксидите върху производството и съхранението на месните продукти и здравето на човека...
gecata_maina
3 0
Месо и местни продукти 34 стр.

Месо и местни продукти

Думата месо най-често означава животинска тъкан, която може да бъде използвана като храна от човека. Практически тази дефиниция включва както мускулната тъкан, така и вътрешните органи на животното...
silviQ
14 0
Цех за производство на бели вина с годишна производителност 6106 kg грозде 78 стр.

Цех за производство на бели вина, с годишна производителност 6.106 kg грозде

Цех за производство на бели вина, с годишна производителност 6.106 kg грозде...Принципите на лозарството и винарството са учудващо прости. Оставена на произвола на съдбата, една лоза ще се приспособи към всяка почва, за да продължи да се развива...
dannyboy
4 1
Машини-автомати за сортиране на хранителни и земеделски продукти 14 стр.

Машини-автомати за сортиране на хранителни и земеделски продукти

За да придобие съвременен търговски вид, набраната от полето зеленчукова продукция се подлага на допълнителна обработка – почистване, калибриране и сортиране на плодовете по качество, съобразно изискванията на българския държавен стандарт...
nerven
5 0
Как да четем етикета 14 стр.

Как да четем етикета

Да видим какво съдържат предпочитаните от нас продукти и как правилно да четем етикетите. Да напомним,че подреждането на добавките върху етикета зависи от количеството им в хранителния продукт.( или процентно съдържание)...
messi
3 0