Материали 1-10 от 5

Обща характеристика на твърдото агрегатно състояниеКристално и амфорерно състояние на веществатаРзтвори Обща характеристикаПонятие за ентропия Енергия на Гибс и енегрия на Хелмхолц 2 стр.